Preskoči na vsebino
Inženiring

Napajalni sistemi

Zanesljivost napajalnih sistemov v občutljivih energetskih objektih, ki za svoje nemoteno delovanje potrebujejo konstanten vir napajanja z energijo, je ključnega pomena tako za proizvodnjo kot za varnost. V C&G smo razvili več rešitev za neprekinjeno napajanje z električno energijo.

Z  dizelskim agregatom trajne izhodne moči 1250 kVA v kontejnerski izvedbi smo poskrbeli za rezervni napajalni sistem Centralne čistilne naprave Domžale. Za Jedrsko elektrarno Krško  smo izvedli rekonstrukcijo in obnovo hladilne enote, oklopljenih 21 kV generatorskih zbiralk in lokalni sistem nadzora in vodenja med remontom RE16 NEK.

Referenčni projekti

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse