Preskoči na vsebino
Proizvodi in storitve

Monitoring daljnovodnega omrežja (Line View)

Robot za pregled stanja vodnikov LineVue operaterju omogoča nedestruktiven pregled Al/Fe (ACSR) vodnikov in zaščitnih jeklenih strelovodnih vrvi z metodo brez napetosti ali pod napetostjo. Robot LineVue meri preostali prečni presek jeklenega jedra in zazna lokalne poškodbe ter korozijske luknje v jeklenem jedru vodnika. Te informacije so koristne za določanje trenutnega stanja vodnika, ki upravljalcu oz. skrbniku pomaga pri sprejemanju odločitev v zvezi z oceno preostale uporabne dobe oz. življenjskega cikla vodnika. Oktobra 2021 je C&G izvedel pilotni projekt pregleda stanja vodnikov s pomočjo robota LineVue na petih daljnovodih oz. devetih razpetinah v lasti družbe ELES.

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse