Preskoči na vsebino
Inženiring

Daljnovodi do 400 kV

C&G  je vodilno slovensko podjetje za vodenje izgradnje in obnove ter izvedbo monitoringa daljnovodov. Vodimo izvedbo gradbenih del, montažo jeklenih konstrukcij,  elektromontažnih del, dobave vodnikov, izolatorjev in ostalih ključnih elementov daljnovoda.

Sodelovali smo tako pri izgradnji 400 kV daljnovoda Beričevo-Krško kot tudi pri gradnji enega ključnih daljnovodov, ki je povezal Madžarsko, Slovenijo in Hrvaško, 400 kV daljnovod Cirkovce – Pince, izvedli izjemno zahteven 2x 110 kV daljnovod med Bršljinom in Gotno vasjo, obnovili 110 kV daljnovod Logatec – Žiri ter zgradili odsek 110 kV daljnovoda med Ivančno Gorico in Trebnjim.

Referenčni projekti

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse