Preskoči na vsebino
Inženiring

Obnovljivi viri energije in kogeneracije

V C&G smo osredotočeni na skrb za okolje ter na hkraten prihranek energije in zmanjševanje stroškov naših naročnikov. Zato so obnovljivi viri energije ter kogeneracije – soproizvodnja elektrike in toplote (SPTE) – izjemno pomembno področje, na katerem C&G  nudi najsodobnejše rešitve usmerjene k učinkovitejši rabi enegije ter zmanjšanju izpustov ogljika.

Eden največjih projektov C&G je bil izjemno zahteven objekt izvedbe nove soproizvodne enote toplote in elektrike (SPTE) na zemeljski plin v Toplarni Šiška. Odstranitev obstoječe naprave, projektiranje, dobava, zagon in preizkus nove naprave smo izvedli v le 15 mesecih, kar je z izvajalskega stališča izjemen podvig. Za lastne potrebe smo zgradili dve sončni elektrarni z nazivno močjo 999 kWp, in nadgradili Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana z kogeneracijsko enoto na bio plin.

Referenčni projekti

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse