Preskoči na vsebino
Reference

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik – DEA 1250kVA FG Wilson

Izvedli smo namestitev novega dizel agregata trajne izhodne moči 1250kVA v kontejnerski izvedbi. Zasnova napajalnega elektroenergetskega sistema bazira na dveh ločenih transformatorskih postajah TP14 in TP1 in skupnem rezervnem napajalnem viru.

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse