Preskoči na vsebino
Inženiring

Transformatorske postaje do 400 kV

Transformatorske postaje so ključen del električnega omrežja, zato smo se v C&G  specializirali za celovito izvedbo projektov izgradnje, ki vključuje projektiranje, dobavo opreme, elektromontažna dela tako prostozračnih stikališč kot GIS (gas-insulated switchgear) stikališč, sisteme lastne rabe, sisteme zaščite in vodenja ter spuščanje v pogon.

Naši referenčni objekti se nahajajo v Dobruški vasi, na Vodenski, v Kamniku, Slovenski Bistrici in Hrastniku.

Referenčni projekti

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse