Preskoči na vsebino
Proizvodi in storitve

Mobilno vzdrževanje

C&G nudi upravljalcem omrežij specialno mobilno vzdrževanje, ki je posebej razvito in prilagojeno za elektroenergetska omrežja. Mobilna podpora je namenjena vzdrževanju prenosnih in distribucijskih omrežij in nudi številne prednosti, zaradi katerih je vzdrževanje učinkovitejše, temeljitejše, varnejše in cenejše.

Mobilna podpora vključuje sistematično spremljanje in analiziranje delovnih nalogov, navigacijo za terenske delavce in pomoč pri prepoznavanju tehničnih sredstev, standardizirano analizo napak, integracijo z obstoječimi IT sistemi v podjetju, neposreden vnos podatkov na terenu ter lažji pregled dokumentacije. S posebno programsko opremo PSA lahko zagotovimo visoko stopnjo razpoložljivosti, mobilnosti in učinkovitosti terenskih ekip.

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse