Preskoči na vsebino
Inženiring

Železniško omrežje

Modernizacija slovenskega železniškega sistema je eden ključnih sklopov izboljšave pretočnosti transporta, varnosti in učinkovite rabe energije.

Na železniški infrastrukturi C&G dobavlja opremo in izvaja elektromontažna dela na elektro napajalnih postajah, izvaja ureditev križanj prog z električnimi in drugimi vodi ter gradi priključne kablovode za elektrifikacijo prog.

Referenčni projekti

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse