Preskoči na vsebino
Proizvodi in storitve

3D lasersko snemanje infrastrukture in lociranje podzemne infrastrukture

Pri prenovah, rekonstrukcijah in nadgradnjah različnih elementov infrastrukture je jasen pregled nad objektom ključnega pomena. A žal ni moč vedno priti do zanesljivih podatkov in načrtov, ki bi omogočili učinkovito in varno izvedbo želenih del. Zato se v C&G ukvarjamo z najsodobnejšimi metodami neinvazivenga in brezkontaktnega pridobivanja podatkov o infrastrukturnih objektih, naprava in napeljavah.

Med take sodi tridimenzionalno lasersko skeniranje, ki se uporablja za zajem geometrijski podatkov. Zbrane podatke zlahka pretvorimo v 3D modele, 2D načrte ali baze podatkov. Za lociranje in diagnostiko podzemne infrastrukture, kot so kabli, vodi, cevi in podobno, pa uporabljamo ground penetrating radar ali GPR. Z GPR pridobljeni podatki omogočajo izdelavo podzemnega katastra, ki ga uporabimo pri gradnji novih objektov, rekonstrukcijah, vzdrževanju ali obnavljanju.

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse