Preskoči na vsebino
Proizvodi in storitve

HEE Amber

V C&G se zavedamo pomena obnovljivih virov energije, prav tako pa se zavedamo njihovih omejitev in pasti. Za učinkovito izrabo obnovljivih virov je potreben zanesljiv in odziven sistem hranjenja energije – ti sistemi pa so cilj raziskav in razvoja v C&G.

Modularni baterijski hranilnik električne energije AMBER je zasnovan na najnovejši tehnologiji baterij, sistemov za upravljanje z baterijo (battery managenment system), pretvornikov in naprednim krmilnim sistemom, ki podpira učinkovito obratovanje obnovljivih virov energije, distribucijskega omrežja, industrijskih porabnikov in omrežij, lahko pa služi kot podpora pri regulaciji frekvence in napetosti električne energije. Razvojno inovativni projekt AMBER se ukvarja z napredno uporabo baterijskega hranilnika električne energije, integriranega v distribucijsko omrežje Elektra Celje, za izboljšanje obratovanja in zanesljivosti napajanja distribucijskega omrežja.

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse