Preskoči na vsebino
Inženiring

Plinsko omrežje

Zemeljski plin je eden tistih energentov, ki blažje vplivajo na naše okolje. Modernizacija plinovodov in plinskega omrežja pripomore k učinkovitejši rabi, manjšim izgubam in večji varnosti. C&G je s svojim znanjem s področja elektromontaže, nadzora in varnostnih sistemov del dolgoročnega projekta posodabljanja in širjenja plinskega omrežja v Sloveniji.

C&G gradi kompresorske postaje in izvaja elektromontažna dela na njih, gradi in predeluje merilno regulacijske postaje, ter na prenosnih plinovodih poleg elektromontažnih del skrbi za dobavo, montažo in povezavo nadzornih sistemov v center vodenja.

Referenčni projekti

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse