Preskoči na vsebino
Inženiring

Kablovodi do 400 kV

C&G je z dolgoletnimi izkušnjami in širokim znanjem postala eno ključnih podjetij za dobavo in montažo kabla in kabelske opreme za različne napetostne nivoje, zahtev gradnje in potreb upravljalcev ter uporabnikov omrežja.

Izvedli smo dobavo in montažo na zahtevnih projektih kot so RTP 400/110 – 220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov, 110 kV kabelskega sistem na daljnovodu 2×110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, pokablitev 110 kV priključnega daljnovoda za RTP Bežigrad, priključni vod 2×110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik, ter 110 kV kabelski sistem RTP Hrastnik.

Referenčni projekti

Celovite rešitve v energetiki

Vedno zazrti v prihodnost, vedno v samem vrhu razvoja ustvarjamo nove rešitve, nove storitve in nove poti do učinkovite rabe energije, do zanesljivega nadzora, do večje varnosti, učinkovitosti in skrbnega ravnanja z viri. C&G skupina je zavezana odličnosti, ki presega želje naročnikov in pričakovanja družbe: prihodnost energetskih, industrijskih in infrastrukturnih projektov je z nami v najboljših rokah. Načrtno strateško vlaganje v raziskave in razvoj, zaupanje v lastno znanje in sposobnosti, ter spodbujanje inovativnosti prinesejo rezultate, med katerimi izstopa razvoj naše sistemske rešitve GRIDPULSE za spremljanje in ocenjevanje stanja obstoječih in novih nadzemnih vodov v realnem času.

Člani C&G skupine

C&G Ljubljana
Sipro inženiring
Elmont
Gridpulse